Výhody vŕtanej studne

  • rýchlosť realizácie
  • možnosť zachytiť viac prameňov vzhľadom na hĺbku vrtu
  • možnosť prepažiť sypké zvodnelé vrstvy a pokračovať vo vŕtaní
  • možnosť zaizolovať vrchnú časť vrtu proti priesaku vrchnej splaškovej vody
  • menej vyťaženého materiálu (odpadu)
  • pri hlbších studniach väčšia pravdepodobnosť dostatku vody aj v období sucha alebo znížení hladiny spodných vôd
  • rýchla návratnosť investície