Služby

 
 
 
Našou hlavnou činnosťou je vŕtanie studní na jadro s hĺbkou do 30 metrov.
Na vŕtanie používame vŕtnu súpravu UGB 50 - 1VS.
Na vystrojenie používame certifikované rúry o priemere 160 mm alebo 200 mm, ktoré sú určené pre studničné vrty a vyhovujú požiadavkám na výrobky určené na styk s pitnou vodou.
Pred ukončením studňu začerpeme vlastným čerpadlom.

 

 

 

 

Našou čiastkovou činnosťou je čistenie studní 

  • mechanicky, ručne kopaných 
  • vŕtaných pomocou kompresora a airliftu
 

Doplnkové služby podľa dohody.

Konzultácia je zdarma!