Mať prístup k vode je jedným zo základných ľudských práv. Z doterajšieho vývoja je zrejmé, že spotreba vody stúpa, znečistenie je čoraz väčšie, náklady na jej úpravu stúpajú a zásoby klesajú. Z toho jednoznačne vyplýva, že cena za vodu bude stúpať. Mať preto svoj vlastný zdroj vody a nebyť závislým len od dodávateľov je veľkým benefitom.  Návratnosť investície do studne sa tak vráti už za pár rokov.

Vŕtanie studní B&F ponúka služby v oblasti vŕtania a čistenia studní v rámci celého východného Slovenska počas celého roka aj v zimnom období.

                                       Konzultácia je zdarma!                            

 

Výhody vŕtanej studne:

  • rýchlosť realizácie
  • možnosť zachytiť viac prameňov vzhľadom na hĺbku vrtu
  • možnosť prepažiť sypké zvodnelé vrstvy a pokračovať vo vŕtaní
  • možnosť zaizolovať vrchnú časť vrtu proti priesaku vrchnej splaškovej vody
  • menej vyťaženého materiálu (odpadu)
  • pri hlbších studniach väčšia pravdepodobnosť dostatku vody aj v období sucha alebo znížení hladiny spodných vôd
  • rýchla návratnosť investície